Bezmaksas tālrunis 80007044

Pakalpojumi ir pieejami Rīgā un visā Latvijā

LatviešuРусскийEnglish

.

Šodien kāds ir nomiris

Visgrūtākais brīdī, kad mūžībā aizgājis tuvinieks, ir saglabāt mieru un spēju domāt racionāli. Racionāls lēmums ir vēršanās pie speciālista. Apbedīšanas birojs „Karāls” nokārtos visas dokumentālās formalitātes un noorganizēs atvadu ceremoniju pēc Jūsu vēlmēm.

Zvaniet mums jebkurā laikā 80007044 - mēs palīdzēsim!

Šeit Jūs atradīsiet pamatinformāciju, nepieciešamu zināt gadījumos, kad iestājusies tuvinieka nāves gadījums:

 • Dokumentācija;
 • ja tuvinieka nāve iestājusies slimnīcā;
 • ja tuvinieka nāve iestājusies mājās;
 • ja nācies saskarties ar tuvinieka nāvi, kurai par iemeslu bijis nelaimes gadījums vai krimināla rakstura gadījums;
 • Vissvarīgākie aizgājēja izvadīšanas viņsaulē  principi.

Ja tuvinieka nāve iestājusies mājās

Ja tuvinieka nāve ir iestājusies mājās, par šo faktu ir jāinformē policija un ģimenes ārsts vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas konstatēs miršanas faktu un sniegs norādes par turpmāko rīcību dokumentārajos jautājumos.

Jāņem vērā, ka minētā rīcība šajā situācijā ne vienmēr ir viegli īstenojama dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, ja nāve iestājusies naktī ģimenes ārsta ierašanās Jums var būt jāgaida līdz nākamās dienas rītam, tā kā likumdošana neparedz obligātu ģimenes ārsta ierašanos naktī, miršanas apliecības izrakstīšanai, ja izsaukuma iemesls ir nāve.

Problēmas var rasties arī ar aizgājēja ķermeņa nogādāšanu morgā (ja tas nepieciešams),jo medicīniskās palīdzības autotransports netiek praksē pielietots mirušo personu transportēšanai.

Šīs situācijas labākais risinājums, ja piederīgajiem pašiem nav iespēju transportēt aizgājēju piemērotā transportā, ir sazināties ar apbedīšanas aģentūru, kas par samaksu nogādās to nepieciešamajā vietā.

Ja nākas saskarties ar līdzcilvēka nāvi, kuras iemesls bijis nelaimes gadījums vai krimināla rakstura cēlonis.

Ja nākas saskarties ar līdzcilvēka nāvi, kuras iemesls bijis nelaimes gadījums vai  krimināla rakstura cēlonis, plānot aizgājēja atvadu ceremoniju var sākt pēc mirušā nāves fakta un iemesla apstiprināšanas. Ceremonijas plānošanu varat veikt pašu spēkiem- organizēt izvadīšanu, sarunāt mācītāju un kapavietu vai arī uzticēt šo pienākumu apbedīšanas biroja profesionāļiem, kas veiks visu nepieciešamo atbilstoši Jūsu vēlmēm.

Ja nāve iestājusies slimnīcā
Gadījumos, kad tuvinieka nāve iestājusies slimnīcā, tā mirstīgās atliekas tiek nogādātas morgā. Piederīgajiem jāvēršas pie ārstējošā ārsta  vai nodaļas vadītāja, lai saņemtu miršanas apliecību, kā arī vienotos par sekcijas veikšanas nepieciešamību. Ir gadījumi, kuri paredz obligātu sekcijas veikšanu, taču pārējos gadījumos piederīgie izlemj vai to veiks. Prakse pierāda, ka visbiežāk tuvinieka nāves iemesls ir skaidrs, pretenziju pret ārstēšanu nav un piederīgie izlemj rakstīt iesniegumu, kas paredz sekciju neveikt.

Dokumentācija
Katrā valstī ir noteikta kārtība, kur un kad jāvēršas, lai nokārtotu visus ar aizgājēja nāves fakta reģistrēšanu saistītos jautājumus- kāda veida dokumenti jāiesniedz, kur jāiesniedz, cik ilgā laikā jāiesniedz, kāda persona to drīkst darīt, kāda ir iesniegšanas secība.

Konstatējot nāvi, ārsts izraksta apliecību par nāves iestāšanos. Šo apliecību veidlapas ir numurētas un stingri uzskaitītas. Ja nāve iestājusies slimnīcā, šo apliecību izraksta slimnīcas ārsts.

Ja cilvēks nomiris mājās, tad šo apliecību izraksta ārstējošais ārsts vai ģimenes ārsts – gadījumos ja šis ārsts slimnieku ārstējis un jau iepriekš konstatējis slimību, kura varētu izraisīt nāvi. Bez šīs apliecības (vai miršanas apliecības) morgs aizgājēju nepieņems.
Sarežģījumi var rasties gadījumos, ja ārsts nelaiķi slimības periodā nav apmeklējis un tā veselības stāvoklis pēdējā laikā pirms nāves ārstam nav bijis zināms - ārsts var neizrakstīt apliecību par nāves iestāšanos. Šādos gadījumos uzskata, ka nāves cēlonis nav zināms, un diemžēl ir jāsauc policija, nelaiķim jāveic tiesu medicīnas ekspertīze (sekcija). Lai vēlāk nerastos nevajadzīgas problēmas, nepieciešams pie slimnieka laikus ataicināt ārstu.

Ja cilvēks miris vardarbīgā nāvē, tādā kā: slepkavība, pašnāvība, autoavārija, visu veidu nelaimes gadījumi (ugunsgrēks, noslīkšana, nelaimes gadījums darbā utt.), vai arī nāves cēlonis nav zināms (piemēram, pēkšņi pakrita un nomira), ir jāizsauc policija, un šajos gadījumos veic tiesu medicīnas ekspertīzi.

Rīgā tiesu medicīnas ekspertīzi veic Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, Hipokrāta ielā 2 (blakus slimnīcai "Gaiļezers"). Pēc ekspertīzes veikšanas ārsts izsniedz apliecību par nāves iestāšanos.

Nāve jāreģistrē piecu dienu laikā. Apliecības izrakstīšana par nāves iestāšanos  slimnīcā vai tiesu ekspertīzes centrā ir bezmaksas, savukārt ja to izsniedz ģimenes ārsts, jāmaksā tikai par ārsta vizīti.
Ar izsniegto apliecību un nelaiķa pasi jādodas uz dzimtsarakstu nodalu- tāda ir katrā novadā, pilsētā. Rīgā Dzimtsarakstu nodaļas Miršanas reģistrācijas sektors atrodas Aizsaules ielā 1, pie Raiņa kapiem.

Ja nelaiķa pase ir bojāta, piemēram, apdegusi, saplēsta, tomēr tajā var saskatīt visus personas datus, šādu pasi uzskata par derīgu.

Ja nelaiķi pasi  nav iespējams atrast, tad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāsaņem izziņa, kurā norādīts cilvēka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods un deklarētā dzīvesvieta, savukārt
piederīgajam jāuzrāda sava pase.

Dzimtsarakstu nodaļā izsniedz miršanas apliecību, kurš  ir ļoti svarīgs dokuments, kas būs nepieciešams  mantojuma lietu kārtošanā  un citos gadījumos, tādēļ tas rūpīgi jāglabā.
Miršanas apliecību var saņemt aizgājēja pastāvīgajā dzīves vietā vai miršanas vietā.

Par bēru norises datumu un  laiku, kā arī kapavietas piešķiršanu (sk. nodaļu par kapavietas piešķiršanu) jādodas vienoties uz kapu  kantori, kad tas izdarīts var sākt organizēt visu pārējo, kas būs nepieciešams bērēm-pašu spēkiem vai arī , uzticot apbedīšanas aģentūrai.

Vērtīgs padoms: pirms tuvinieka pases nodošanas, vēlams to nokopēt, to iespējams veikt pilsētu kopētavās, pasta nodaļās, vai novadu domēs. Kserokopija Jums izmaksās vien dažus santīmus, taču tā var kļūt par vērtīgu ģimenes arhīva sastāvdaļu, vai noderēt citiem mērķiem. Vēlams nokopēt arī visus ārsta izsniegtos dokumentus, apliecību par nāves iestāšanos.

Svarīgākās vadlīnijas cilvēka aizvadīšanai aizsaulē.

 • mirstīgo atlieku uzglabāšana, apkope (veic apbedīšanas biroji vai paši mājinieki, tuvinieki veic mirušā apmazgāšanu, apģērbšanu un sagatavošanu atvadu ceremonijai);
 • visu nepieciešamo dokumentu nokārtošana (ģimenes ārsta izziņa u.c., noteikumi un dokumentu kārtošanas  termiņi var atšķirties dažādās Latvijas vietās, tādēļ ieteicams griezties vietējā pašvaldībā, kas Jūs informēs par visu nepieciešamo darbību secību un termiņiem);
 • izvadītāja sarunāšana -to nolīgst apbedīšanas birojs, ja tam uzticēta bēru rīkošana, vai arī to nolīgst piederīgie. Izvadītājs var būt  profesionālis ( sertificēts) vai arī jebkura persona, kurai pēc labākās sirdsapziņas uzticat šo pienākumu;
 • kapsēta – nepieciešams sazināties ar attiecīgā reģiona kapu pārzini, lai rezervētu kapu vietu un varētu uzsākt tā rakšanu kā arī paziņot par kapsētas izvēli tuviniekiem;
 • ja aizgājēju paredzēts izvadīt no Baznīcas vai ar ceremonija plānota ar mācītāju, nepieciešams sazināties ar attiecīgo Baznīcu un vienoties par tālāko rīcību;
 • Bēru mielasts - to pieņemts rīkot pēc atvadu ceremonijas. Ja finansiālā situācija atļauj, tad bēru mielastam nepieciešamas sarunāt vietu, laiku, cilvēku skaitu un ēdienkarti. Mielastu iespējams rīkot arī mājās, izvēloties  simbolisku galda klājumu. Parasti cienā ar pīrādziņiem, kūkas gabaliņiem, sviestmaizītēm,  kā arī dzērieniem-visbiežāk spirtotajiem, taču katram jāņem vērā savas vēlmes un iespējas, jo viesu ierašanās mērķis vispirmām kārtām ir aizgājēja piemiņa;
 • Transports bēru viesiem- ja finanses atļauj tādu organizēt, tas ir svarīgs aspekts bēru organizēšanā. Iespēju robežās nepieciešams arī parūpēties par viesu nakšņošanu, ziedu pasūtīšanu, zārka vai urnas pasūtīšanu, nelaiķa apģērbu, līķautu, eglītēm, melnbaltajām lentītēm, ko piestiprināt pie eglītēm un zārka nesēju aprocēm, pasūtīt krustu;

Ja esat izvadīšanas ceremonijas organizētājs, ļoti svarīgi ir šo pienākumu veikt pēc labākās sirdsapziņas, jo tikai tā Jūs varēsiet mierīgi uzņemt kritiku, ja tādu saņemsit no cilvēkiem, ko tautā dēvē par „mūžīgajiem kritiķiem”, kuri var aizrādīt par eglītes zariņa trūkumu vajadzīgajā vietā, vai krusta nepareizu nospiedumu aizraktā kapā.

Katrā Latvijas pusē ir savas paražas, kas nāk no vēstures, kultūras, katram no mums ir savi uzskati un viedokļi, tāpēc sarīkot atvadu ceremoniju, kura būs pa prātam katram, ir gandrīz neiespējami-svarīgi atcerēties, ka tā domāta nevis cilvēkiem, kuri atnākuši atvadīties, bet gan aizgājēja piemiņai, tāpēc svarīgi to rīkot tādu, kāda būtu patikusi viņam.

 • Sirsnīgi pateicamies apbedīšanas birojam "Karāls" darbiniekiem. Iejūtībā, operativitātē un vispusīgu informāciju apbedīšanas lietu kārtošanā. Izvadot pēdējā gaitā mūsu mīļo Olgu.

 • Большое спасибо вашему коллективу "Karāls" за похороны моего мужа Юрия. Большое сердечное спасибо человеку который играл скрипку. Его игра тронула всем присутствующим душу. Желаем вашему коллективу здоровья и пусть ваша скрипка играет ДОЛГО, ДОЛГО. Большая благодарность, спасибо за красивую речь проводящего. Ваша речь согрела нам всем сердца. Тысяча благодарностей всему коллективу "Karāls". Майя Астахова

 • Большое спасибо за хорошую организацию похорон Поповой Милы. Всё было очень хорошо. Марина

 • Jūsu apbedīšanas birojs "Karāls" jau otro reizi, palīdz mūsu ģimenei organizēt bēres. Liels paldies Jums par labi padarītu un organizētu darbu. Olga

 • Большое спасибо фирме "Karāls" за их работу. Всё прошло гладко, без хлопот. Наши души спокойны за нашу мать. Тысяча благодарностей. Ольга

 • Pateicība par labi organizētām un novadītām bērēm. Rasma

 • Спасибо, за хорошую организацию похорон. Всё прошло очень хорошо, достойно, корректно. Мне не стыдно было перед провожающими. Буду всем рекомендовать Вашу фирму. Майя

 • Liels paldies apbedīšanas biroja "Karāls" kolektīvam, par mana tēva Paula apbedīšanas organizācijas augsto līmeni kā arī par pretīmnākšanu, līdzjūtību un siltiem vārdiem. Gunta

 • Огромное спасибо за организацию и проведению похорон Михаила. Нам всем присутствующим было очень спокойно за достойные проводы. Елена

 • Liels paldies par bēru organizēšanu un palīdzīgas rokas sniegšanu grūtā brīdī. Radinieki

 • Большое спасибо, за похороны нашей бабушки Регины. Похороны были проведены чётко и профессионально. Особая благодарность администратору за чуткость и внимание. Ольга

 • Sirsnīgi pateicamies par laipno izjūtību un sapratni mūsu bēdās, izvadot mūsu radinieku pēdējā gaitā. Raisa

 • Огромное человеческое спасибо за чуткость, внимание, профессионализм при организации и проведении моей матери Люси. Владислав

 • Liels paldies "Karāls" apbedīšanas birojam par mana brāļa Mihaila bēru ceremonijas organizēšanu. Īpašs paldies bēru administratoram par iejūtību mums tik grūtā brīdī. Dināra.

 • Благодарность за хорошую организацию кремации. Александр

 • Milzīgs paldies par labi noorganizētu un veiktu bēru ceremoniju. "Jūs- profesionāļi". Katerīna

 • Огромное спасибо за хорошо организованные и проведённые похороны. "Вы - профессионалы". Катерина

 • Vēlamies izteikt pateicību "Karāls" administratoriem par atsaucīgu un uzmanīgu attieksmi pret klientiem. Tatjana

 • Большое спасибо фирме "Karāls" за организацию похорон моего брата Михаила. Особая благодарность администратору похорон, за чуткость оказанную нам, в такие трудные минуты для нас. Динара

 • Smaga zaudējuma brīdī, mana tēva Boļeslava bēru organizēšanu uzņēmās apbedīšanas birojs "Karāls". Mēs nekļūdījāmies, griežoties pie viņiem. Izsaku patiesu pateicību uzņēmuma administratoriem. Žanna

 • Огромная благодарность за поведение похорон на "высшем уровне".

 • Liels paldies apbedīšanas birojam "Karāls" par sniegtajiem rituālajiem pakalpojumiem manas mātes Marijas apbedīšanā. Jūs veicat cēlu darbu. Irina

 • Хотим выразить благодарность администраторам за отзывчивое и внимательное отношение к клиентам.Татьяна

 • Izsaku pateicību par iejūtīgu attieksmi pret izcili noorganizētām mana vīra Boļeslava bērēm. Jūs visi esat labi cilvēki un profesionāli savā ne vieglajā darbā. Paldies. Marija

 • Хоронили мужа, через похоронное агентство ""Karāls"". Большое спасибо администратору, у которого мы оформляли заказ, за то терпение, которое он оказал нам. Спасибо фирме ""Karāls"" за чёткую организацию и проведение похорон. Всё прошло на высоком уровне. Огромное всем спасибо. Людмила

 • Izsakām milzīgu pateicību par manas mātes Lidijas atvadu ceremonijas organizēšanu. Liels paldies administratoram. Paldies par sisrsnību, iejūtību un sapratni. Alevtīna.

 • Выражаем огромную благодарность за организацию и проведения прощания с моей матерью Лидией. Огромное спасибо администратору. Спасибо за сердечность, чуткость и понимание. Алевтина

 • Glabāju vīru caur apbedīšanas biroju "Karāls". Liels paldies administratoram, pie kura mēs veicām pasūtījumu, par pacietību, kuru tas mums sniedza. Paldies uzņēmumam "Karāls" par precīzo bēru organizēšanu un apbedīšanu. Viss tika veikts augstā līmenī. Milzīgs visiem paldies. Ludmila.

 • Большое спасибо за предоставленные вашим агентством "Karāls" ритуальных услуг для погребения моей мамы Марии. Вы делаете благородные дела. Ирина

 • Izsakām sirsnīgu pateicību par morālo un materiālo palīdzību un atbalstu bēru organizēšanā un veikšanā. Ņina

 • Выражаю благодарность за чуткое отношение к безупречно проведённые похороны моего мужа Болеслава. Вы все - хорошие люди и профессионалы в своём не лёгком деле. Спасибо. Мария

 • Izsakām sirsnīgu pateicību visam apbedīšanas biroja "Karāls" personālam par mūsu mātes bēru organižēšanu un apbedīšanu. Tāpat īpaša pateicība meistariem, kas izgatavoja pieminekli, par augsto profesionalitāti darba veikšanā un sisrsnīgo attieksmi pret cilvēkiem. Radinieki

 • В дни тяжёлой утраты, организацию к проведению похорон моего отца Владимира, взяла на себя похоронная фирма ""Karāls". Мы не ошиблись, обратившись к Вам. Искренно выражаю свою благодарность администраторам фирмы. Жанна

 • Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон. Нина

 • Pateicība par labo kremācijas organizēšanu. Aleksandrs

 • Выражаем сердечную благодарность за организацию и проведение похорон нашей мамы всему персоналу похоронного бюро "Karāls". Также особая признательность мастерам по изготовлению памятников за их высокий профессионализм в работе и сердечное внимание к людям. Родственники