Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt:

  • apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
  • apdrošinātās personas ģimenes loceklim, vai personai, kura faktiski uzņēmusies bēru organizēšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
  • ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Par pabalsta saņemšanu lasiet šeit

Apbedīšanas birojs „Karāls” piedāvā apbedīšanas pabalsta piešķiršanas nokārtošanu.

Kontaktu forma

  1. Vārds, Uzvārds
    Please type your full name.
  2. Tālrunis
  3. Jūsu paziņojums:
    Invalid Input

Atsauksmes