Lv
8000-70-44
29-11-10-12
Diennakts palīdzība
Strādājam
00-24
Kontakti

Kas ir kolumbārijs?

25.07.2023
Daudzi klienti, kuri saskārušies ar kremācijas jautājumu aizdomājās arī par kolumbāriju.

Apbedīšanas biroja “Karāls” darbinieki apkopojuši informāciju no ziņu portāliem un izteikuši arī savu viedokli par kolumbāriju.

Kas ir kolumbārijs? No latīņu valodas columbarium – nozīmē vietu, kur pēc kremācijas glabā urnas ar mirušā pelniem. Mūsu tautai saprotamāk valodnieki izteikušies – ugunskapis, pelnu kapsēta, sēru birzs pelniem. Kolumbāriji visā pasaulē ir risinājums, kā ietaupīt vietu mirušo apbedīšanai un tajā pašā laikā nodrošinot aizgājēju tuviniekiem vietu, kur aizsaulē aizgājušo atcerēties un iedegt svecīti.

Lai gan kolumbārija ierīkošana urnu apbedījumiem ir jauns izaicinājums Latvijas tradicionālajai apbedīšanas kultūrai, tomēr skaitļi liecina, ka kremācijas pakalpojumus izmanto aizvien biežāk. Jaunā paaudze nav tik ļoti aizrāvusies ar kapu kultūru un bieži radi dzīvo ārvalstīs. Tāpēc aizgājēju kremējot un pēc tam urnu ievietojot kolumbārijā, nebūtu pārdzīvojumu, ka kaut kur ir nesakopti kapi un tajā pašā laikā ir vieta, kur atnākt nolikt ziedus un pieminēt savu tuvo cilvēku.

2017. gada pavasarī tika nodots eksplutācijā pirmais kolumbārijs Rīgā un Latvijā, kurš izveidots II Meža kapos (Gaujas ielā 6). Kolumbārijs sastāv no 11 būvēm, kas veidotas viena, divos, trīs, četros un piecos līmeņos, kopā radot vienotu kompozīciju. Kolumbārija vidū esošai, piecu līmeņu būvei, centrā izveidots stikla piemineklis. To rotā koks, lidojoši putni un uzraksts “Kolumbārijs”, kā arī teksts latviešu un latīņu valodā “ Viņi vienmēr būs mūsu atmiņās”. Tur 700 kvadrātmetru teritorijā izbūvētas 288 nišas, kur katrā no tām, var uzglabāt 4 urnas, kas kopā ir 1152 urnas. Visām urnām priekšā ir stikls, kurā iegravē ziņas par mirušo tāpat kā uz kapakmeņiem. Tādējādi kolumbārijs aizņem krietni mazāku laukumu nekā tradicionalie apbedījumi. Vietas ietaupījums apmēram desmitkārtīgs.

Veicinot kremēšanu un urnu novietošanu kolumbārijos, iecerēts ietaupīt apbedījumiem atvēlētās platības, kas Rīgā aizņem jau vairāk nekā 646 hektārus zemes, kas aptuveni būtu kā 320 futbola laukumi. Divas kapsētas ir atvērtās - Bolderājas un Jaunciema, kur var saņemt bezmaksas jaunu kapavietu, ja mirušais cilvēks ir deklarēts Rīgā.

Kopumā Rīgas teritorijā ir 26 kapsētas, 21 no tam pieder pašvaldībai, bet pārējās piecas atrodas baznīcu pārziņā. Kopumā vidēji 10% gadījumos aizgājušo radinieki lemj par labu kremācijai.

Informācijai par kolumbāriju:

Personai, kuras lietošanā tiek nodota kolumbārija niša, ir pienākums ar kapsētu pārvaldi noslēgt līgumu par kolumbārija nišas lietošanu.

Kolumbārija nišas lietotājs ir fiziska persona, kurai piešķirta niša kolumbārijā un ar kuru noslēgts kolumbārija lietošanas līgums.

Urnu ievietošanai paredzētu nišu drīkst atvērt tikai Kapsētas pārvaldes attiecīgās kapsētas pārzinis, pamatojoties uz kolumbārija nišas lietotāja rakstveida iesniegumu. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu 80 līdz 350 eiro.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēsanas saistošiem noteikumiem urnas novietošanu kolumbārijā organizē attiecīgi kolumbārija nišas lietotājs vai apbedīšanas pakalpojumu pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 24 stundas pirms urnas novietošanas kolumbārijā.

Kolumbārija niša tiek iznomāta uz 20 gadiem, pamatojoties uz uzturēšanas līgumu. Kolumbārija nišām mantojuma tiesības nepastāv, taču cilvēks uzturēsanās līgumā var norādīt personu, kuru viņš vēlas, lai būtu atbildīgs par šo un pārslēgtu līgumu.

Vācijā uzskata, ka 20 gadu periodā nomainās paaudzes un tāpēc šāds līguma termiņš tika aizgūts no viņu prakses. Pašreiz pagājuši tikai seši gadi, tāpēc nevienam noslēgtam līgumam termiņš vēl nav beidzies. Taču, ja kāds līgumu nepagarinās, urnas tiks pārvietotas īpašā, šim nolūkam izveidotā sektorā un attiecīgo kolumbārija nišu varēs iznomāt kādam citam.

Kolumbārijā II Meža kapos vairs brīvu vietu nav. Ļoti ceram, ka Rīgas pašvaldība izskatīs jautājumu par jauna kolumbārija izveidi.

Apbedīšanas biroja “Karāls” darbinieki izskaidro klientiem, ka pašreiz urnas iespējams apglabāt kapos vai izveidotājās Sēru birzīs – tā ir vieta urnu apglabāšanai zemē. Var izkaisīt pelnus speciālā vietā, kuru izvēlējies aizgājējs vai viņa tuvinieki. Kolumbārijā urnu var ievietot tikai, tad ja ir jau noslēgts līgums par nišas izmantošanu.
Kas ir kolumbārijs?


Atpakaļ