Lv
8000-70-44
29-11-10-12
Diennakts palīdzība
Strādājam
00-24
Kontakti

Jaunumi

25.07.2023
Kas ir kolumbārijs?
Kas ir kolumbārijs?
Daudzi klienti, kuri saskārušies ar kremācijas jautājumu aizdomājās arī par kolumbāriju.

Apbedīšanas biroja “Karāls” darbinieki apkopojuši informāciju no ziņu portāliem un izteikuši arī savu viedokli par kolumbāriju.

Kas ir kolumbārijs? No latīņu valodas columbarium – nozīmē vietu, kur pēc kremācijas glabā urnas ar mirušā pelniem. Mūsu tautai saprotamāk valodnieki izteikušies – ugunskapis, pelnu kapsēta, sēru birzs pelniem. Kolumbāriji visā pasaulē ir risinājums, kā ietaupīt vietu mirušo apbedīšanai un tajā pašā laikā nodrošinot aizgājēju tuviniekiem vietu, kur aizsaulē aizgājušo atcerēties un iedegt svecīti.

Lai gan kolumbārija ierīkošana urnu apbedījumiem ir jauns izaicinājums Latvijas tradicionālajai apbedīšanas kultūrai, tomēr skaitļi liecina, ka kremācijas pakalpojumus izmanto aizvien biežāk. Jaunā paaudze nav tik ļoti aizrāvusies ar kapu kultūru un bieži radi dzīvo ārvalstīs. Tāpēc aizgājēju kremējot un pēc tam urnu ievietojot kolumbārijā, nebūtu pārdzīvojumu, ka kaut kur ir nesakopti kapi un tajā pašā laikā ir vieta, kur atnākt nolikt ziedus un pieminēt savu tuvo cilvēku.

2017. gada pavasarī tika nodots eksplutācijā pirmais kolumbārijs Rīgā un Latvijā, kurš izveidots II Meža kapos (Gaujas ielā 6). Kolumbārijs sastāv no 11 būvēm, kas veidotas viena, divos, trīs, četros un piecos līmeņos, kopā radot vienotu kompozīciju. Kolumbārija vidū esošai, piecu līmeņu būvei, centrā izveidots stikla piemineklis. To rotā koks, lidojoši putni un uzraksts “Kolumbārijs”, kā arī teksts latviešu un latīņu valodā “ Viņi vienmēr būs mūsu atmiņās”. Tur 700 kvadrātmetru teritorijā izbūvētas 288 nišas, kur katrā no tām, var uzglabāt 4 urnas, kas kopā ir 1152 urnas. Visām urnām priekšā ir stikls, kurā iegravē ziņas par mirušo tāpat kā uz kapakmeņiem. Tādējādi kolumbārijs aizņem krietni mazāku laukumu nekā tradicionalie apbedījumi. Vietas ietaupījums apmēram desmitkārtīgs.

Veicinot kremēšanu un urnu novietošanu kolumbārijos, iecerēts ietaupīt apbedījumiem atvēlētās platības, kas Rīgā aizņem jau vairāk nekā 646 hektārus zemes, kas aptuveni būtu kā 320 futbola laukumi. Divas kapsētas ir atvērtās - Bolderājas un Jaunciema, kur var saņemt bezmaksas jaunu kapavietu, ja mirušais cilvēks ir deklarēts Rīgā.

Kopumā Rīgas teritorijā ir 26 kapsētas, 21 no tam pieder pašvaldībai, bet pārējās piecas atrodas baznīcu pārziņā. Kopumā vidēji 10% gadījumos aizgājušo radinieki lemj par labu kremācijai.

Informācijai par kolumbāriju:

Personai, kuras lietošanā tiek nodota kolumbārija niša, ir pienākums ar kapsētu pārvaldi noslēgt līgumu par kolumbārija nišas lietošanu.

Kolumbārija nišas lietotājs ir fiziska persona, kurai piešķirta niša kolumbārijā un ar kuru noslēgts kolumbārija lietošanas līgums.

Urnu ievietošanai paredzētu nišu drīkst atvērt tikai Kapsētas pārvaldes attiecīgās kapsētas pārzinis, pamatojoties uz kolumbārija nišas lietotāja rakstveida iesniegumu. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu 80 līdz 350 eiro.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēsanas saistošiem noteikumiem urnas novietošanu kolumbārijā organizē attiecīgi kolumbārija nišas lietotājs vai apbedīšanas pakalpojumu pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 24 stundas pirms urnas novietošanas kolumbārijā.

Kolumbārija niša tiek iznomāta uz 20 gadiem, pamatojoties uz uzturēšanas līgumu. Kolumbārija nišām mantojuma tiesības nepastāv, taču cilvēks uzturēsanās līgumā var norādīt personu, kuru viņš vēlas, lai būtu atbildīgs par šo un pārslēgtu līgumu.

Vācijā uzskata, ka 20 gadu periodā nomainās paaudzes un tāpēc šāds līguma termiņš tika aizgūts no viņu prakses. Pašreiz pagājuši tikai seši gadi, tāpēc nevienam noslēgtam līgumam termiņš vēl nav beidzies. Taču, ja kāds līgumu nepagarinās, urnas tiks pārvietotas īpašā, šim nolūkam izveidotā sektorā un attiecīgo kolumbārija nišu varēs iznomāt kādam citam.

Kolumbārijā II Meža kapos vairs brīvu vietu nav. Ļoti ceram, ka Rīgas pašvaldība izskatīs jautājumu par jauna kolumbārija izveidi.

Apbedīšanas biroja “Karāls” darbinieki izskaidro klientiem, ka pašreiz urnas iespējams apglabāt kapos vai izveidotājās Sēru birzīs – tā ir vieta urnu apglabāšanai zemē. Var izkaisīt pelnus speciālā vietā, kuru izvēlējies aizgājējs vai viņa tuvinieki. Kolumbārijā urnu var ievietot tikai, tad ja ir jau noslēgts līgums par nišas izmantošanu.
Lasīt tālāk
14.06.2023
Kremācija – alternatīva bērēm
Kremācija – alternatīva bērēm

Bēres ir laiks, kad mēs atvadāmies no mīļotā cilvēka un godinām viņa piemiņu.

Latvijā tradicionāli bēres ir saistītas ar cilvēka pīšļu guldīšanu zemē, tomēr pēdējo gadu laikā apbedīšanas tendences mainās. Aizvien vairāk cilvēku kā alternatīvu tradicionālajām bērēm izvēlas kremāciju. Kremācija ir process, kurā mirušā ķermenis tiek sadedzināts, pārvēršot to pelnos.

Kāpēc kremācija kļūst aizvien populārāka?

“Kremācijas popularitātes pieaugumu var skaidrot ar vairākiem faktoriem”, norāda speciālisti no “Karāls” apbedīšanas biroja, kuri piedāvā arī kremācijas pakalpojumus. Pārsvarā visi Rīgas kapi ir seni, kur cilvēkiem ir ģimenes kapu vietas. Bieži radi saskarās ar situāciju, ka apglabāt dzimtas kapos vairs nav iespējams un vienīgais risinājums ir kremācija, lai radinieka urnu ar pelniem varētu guldīt zemē ģimenes kapos.

Aizvien vairāk cilvēku aizdomājas arī par apkārtējo vidi un dabu. Guldot cilvēka pīšļus zemē, ir iesaistīta daba, bet slimības mūsdienās cilvēkiem ir ļoti dažādas un nav zināms, kādu ietekmi tas uz dabu atstās. Savukārt, sadedzinot aizgājēju, visas slimības un infekcijas pazūd ugunī. Ir iespēja arī izvēlēties pelnus ievietot nevis standarta metāla urnā, bet koka vai BIO urnā, kas ir draudzīgākas videi un dabai.

Tiesa, aizvien vairāk cilvēku izvēlas kremāciju arī personisku iemeslu dēļ. Piemēram, ir cilvēki, kuri nevēlas tikt guldīti zemē, jo baidās no tumsas, šaurām vietām u.c. Ir cilvēki, kuri vēlas, lai viņu pelnus novieto viņiem svarīgā vietā, piemēram, izkaisot jūrā vai viņu dārzā. Ir arī tādi, kuri nevēlas saviem palikušajiem radiem atstāt rūpes par kapu labiekārtošanu. Daži cilvēki izvēlas kremāciju reliģisku apsvērumu dēļ, ja viņu reliģija to atļauj vai pat iesaka veikt. Dažās reliģijās, piemēram, hinduismā vai budismā, kremācija ir tradicionāla apbedīšanas metode. Tādējādi cilvēki, kuri pieder pie šīm reliģijām, bieži izvēlas kremāciju. Cilvēki ir dažādi un tikpat dažādas ir viņu vēlmes attiecībā uz to, kas ar viņiem notiek pēc nāves. Savukārt, ja cilvēks ir kristīts pareizticībā vai kā vecticībnieks, šo reliģiju pārstāvji Latvijā neatbalsta kremāciju un viņu mācītāji neapmeklē krematoriju, lai novadītu atvadu ceremoniju.

Kremācija – elastīgāka attiecībā uz atvadu ceremoniju

Kremācija var sniegt elastīgākas iespējas ne tikai attiecībā uz apbedīšanas vietu, bet arī atvadu ceremoniju. Apbedīšanas aģentūra “Karāls”, kas specializējas kremācijas organizēšanā un norisē, piedāvā dažādas individuālas atvadu ceremonijas sagatavošanas iespējas. Tādējādi tuviniekiem tiek dota iespēja atvadīties, pieminēt aizgājušo cilvēku un aprast ar zaudējumu.

Lai gan kremācija neietver tradicionālo apbedījumu ar ķermeni, daudzi cilvēki joprojām vēlas saglabāt atceres vietu un veidot pieminekli aizgājējam. Šī iemesla dēļ “Karāls” piedāvā iespēju ievietot pelnus urnā, kuru var novietot īpašā atceres vietā kapsētā, mājās vai citur. Tas dod iespēju tuviniekiem regulāri apmeklēt atceres vietu un veltīt laiku piemiņai.

Svarīgi atzīmēt, ka kremācija nenozīmē to, ka atvadu ceremonija ir mazāk nozīmīga vai mazāk emocionāla nekā tradicionālās bēres. Apbedīšanas aģentūra “Karāls” sniedz atbalstu un palīdzību sēru organizēšanā, neatkarīgi no tā, vai izvēlas kremāciju vai tradicionālas bēres. Cilvēkiem tiek sniegta iespēja izteikt savas skumjas, izdzīvot zaudējumu un svinēt aizgājēja dzīvi, neatkarīgi no izvēlētās apbedīšanas metodes, jo bēres vai kremācija ir laiks, kad cilvēki sanāk kopā, lai atcerētos un godinātu mīļoto. Tas ir brīdis, kad kopā dalāmies sāpēs un atbalstām viens otru, veidojot atmiņas, kas paliks mūsu sirdīs mūžīgi.

Zinot, cik mulsinošs un smags var būt bēru vai kremācijas organizēšanas process, apbedīšanas aģentūra “Karāls” piedāvā profesionālu atbalstu šajā procesā, nodrošinot, ka cilvēki var godināt mirušo un atvadīties no viņa veidā, kas atbilst viņu vēlmēm un pārliecībai. Miršanas apliecības un citu dokumentu noformēšana, mirušā transportēšanas pakalpojumi, zārka un kremācijas piederumu pasūtīšana, atvadu ceremonijas organizēšana – ja Jums ir jautājumi par jebkuru ar kremācijas vai bēru ceremonijas organizēšanu saistītu lietu, Jūs variet zvanīt uz bezmaksas tālruni 80007044 un 29111012, un jebkurā diennakts laikā.

Lasīt tālāk
17.05.2023
4 iemesli, kāpēc uz bērēm nedrīkst taupīt
4 iemesli, kāpēc uz bērēm nedrīkst taupīt

Bēru plānošana un pats bēru process nekad nav bijis patīkams. Tas ir brīdis, kurā jāsaņemas un, paralēli skumjām par tuvinieka aiziešanu, jāspēj noorganizēt atvadīšanos jeb bēres. Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir saistīts ar izmaksām, jo tās nav mazas. Tāpēc bieži ir vēlme ieekonomēt, taču ir gadījumi, kad tas var novest pie neveiklām situācijām, kļūdām vai pēcāk sirdsapziņas pārmetumiem. Raksta turpinājumā apbedīšanas birojs “Karāls Plus” ir apkopojis svarīgākos iemeslus, kāpēc ieteicams, tomēr netaupīt uz bērēm un parūpēties, lai aizgājēja izvadīšana būtu noorganizēta cieņpilni – bez starpgadījumiem un tieši tā, kā tuvinieks būtu vēlējies.

Cieņas izrādīšana aizgājējam

Viens no būtiskākajiem un arī svarīgākajiem aspektiem, kāpēc nevajadzētu taupīt ir cieņas izrādīšana tuviniekam. Ikviens ir pelnījis cieņpilnu attieksmi pēdējos dzīves mirkļos uz zemes. Līdzīgi kā esot tuviniekam dzīvam, vienmēr padomājam un dodam visu labāko, tā arī bērēs labākā izvēle ir tikai pašsaprotama. Kā arī jāatceras, ka bēres katram ir tikai vienas, tāpēc tas ir pienākums izrādīt cieņu un noorganizēt tuviniekam vislabāko iespējamo atvadīšanos.

Neuzaicinātie tuvinieki vai paziņas var apvainoties

Lai arī var šķist, ka bērēs aizvainojumam nevajadzētu būt, tomēr nereti tas var rasties. Kāds no tuvākiem vai tālākiem radiem, draugiem vai paziņām var apvainoties par to, ka netika aicināts, piemēram, pie bēru mielasta galda. Līdz ar to, var veidoties ne tikai sliktas attiecības, bet arī veidoties slikta mirušā reputācija, jo var padomāt, ka tāda ir bijusi aizgājēja vēlme. Lai šādas situācijas nerastos, labāk uz bēru mielastu netaupīt. Kā arī ieteicams plānošanas laikā iekļaut 3 līdz 5 papildus brīvas vietas pie galda, gadījumam, ja bēru ceremonijas laikā rodas vēlme uzaicināt vēl kādu uz bēru mielastu.

Aizmirsti elementi vai pieļautas kļūdas

Nav svarīgi vai tā ir kremācija vai apbedīšana – bēru process sastāv no daudz un dažādiem procesiem un elementiem. Ja kāds no tiem tiek izlaists vai kādā pieļauta kļūda, bēres var izvērsties nepatīkami un ne tā, kā iecerēts. Viens no piemēriem ir muzikants. Ja tiek taupīts, un netiek izvēlēti muzikanta pakalpojumi, bēres var būt klusuma un neveiklu brīžu pilnas. Savukārt neprofesionālu nesēju/ kapa aizbērēju komandas izvēle var novest pie tā, ka racēji neprot izveidot skaistu kapa kopiņu, uz kuras salikt ziedus un vainagus.

Krusts var sapūt vai saplīst

Tik pat liela nozīme kā bēru procesam ir arī bēru piederumiem un detaļām, piemēram, krustam. Ja zināms, ka tuvākā gada laikā, pēc tuvinieka aiziešanas un bērēm, nav plānots nomainīt krustu uz kapu pieminekli, ieteicams izvēlēties augstākas kvalitātes krustu, kas tik ātri nesapūs vai nepakļausies laikapstākļu ietekmei. Citādāk var būt situācija, ka jau pēc pusgada līdz gada lēts krusts ir nodrupis, sapuvis un nāktos to nomainīt. Tas savukārt radītu papildus izmaksas. Kāpēc izvēlēties apbedīšanas biroja pakalpojumus? Lai bēres norisinātos bez aizķeršanās, optimāls variants ir izvēlēties apbedīšanas biroju pakalpojumus. Apbedīšanas aģentūras specializējas tieši bēru rīkošanā, kā arī palīdz nokārtot visas nepieciešamās formalitātes.

Kāpēc izvēlēties šādus pakalpojumus?

Tā ir drošības sajūta, ka bēres tiks noorganizētas godam, un tiks padomāts par visiem elementiem. Savukārt tuviniekiem būs vairāk laika, lai varētu mierpilni un ar cieņu atvadīties no aizgājēja. Apbedīšanas birojs “Karāls Plus” sniedz plaša spektra apbedīšanas pakalpojumus. Sākot no bēru procesa organizēšanas un nepieciešamo dokumentu nokārtošanas, līdz pat bēru mielasta rīkošanai un kremācijas pakalpojumiem. Aģentūras pakalpojumu klāstā ir arī nelaiķa transportēšana no vai uz Eiropu.

Rodi sirdsmieru bēru plānošanas procesā – izvēlies apbedīšanas biroja pakalpojumus!

Lasīt tālāk
08.05.2023
Kas jāņem vērā, izvēloties zārku?
Kas jāņem vērā, izvēloties zārku?

Bēru organizēšana ir emocionāli sarežģīts pienākums, jo atbildīgajam jādomā ne tikai par nelaiķa pēdējām vēlmēm un pavadītājiem, bet arī tīri praktiskām lietām, piemēram, kādu zārku izvēlēties. “Zārka izvēlē jāņem vērā dažādi faktori”, skaidro speciālisti no apbedīšanas biroja "Karāls Plus". Viņi norāda, ka šis jautājums – kādu zārku izvēlēties? – viņiem tiek jautāts diezgan bieži, tāpēc apkopojām būtiskāko, kas ir jāzina, ja tomēr šādu pirkumu ir nepieciešams veikt.

Zārka izmērs un forma

Izvēloties zārku, pats būtiskākais parametrs ir mirušā cilvēka ķermeņa izmērs un svars. Nevajadzētu ņemt pārāk mazu zārku un, budžeta taupības nolūkos, mēģināt nelaiķi tajā “ietūcīt”. Arī zārka forma un augstums ir svarīgs, proti, zārkam ir jābūt gana ietilpīgam, lai tajā ērti varētu nelaiķi izguldīt, lai arī cik liels vai mazs viņš būtu. Parasti bēru izstrādājuma garumam vajadzētu pārsniegt mirušā augumu par 20 cm. Šāds aprēķins ir saistīts ar to, ka pēc nāves cilvēka ķermeņa garums palielinās par 5 cm, turklāt ir jāņem vērā vieta gultai un tas, ka ķermenim ir jāguļ brīvi zārkā garumā un platumā.

Zārka materiāls

Zārkus izgatavo no dažādiem materiāliem, tostarp koka, metāla, marmora un citiem. Katrs materiāls ir atšķirīgs, tāpēc ir svarīgi izvēlēties materiālu, kas atbilst mirušā personīgajām vēlmēm un budžetam. Latvijā visbiežāk izvēlas koka zārkus, kas izgatavoti no kvalitatīvām koku šķirnēm, piemēram, apses vai priedes. No iekšpuses tie tiek apsisti ar atlasa gultu, kā arī komplektā parasti nāk atlasa spilvens un aksesuāri. Lētāks variants ir drapētie zārki, kas izgatavoti no mazāk dārgām koku šķirnēm, bet arī tos piedāvā jau apsistus ar audumu. Dārkākie zārki tiek izgatavoti no ciedras, dižskābarža, valrieksta un citiem ekskluzīviem kokiem. Ja nepieciešams pārvadāt mirušo lielos attālumos, ņem vērā, ka būs jāizvēlas metāla un cinka zārks.

Zārka dizains

Zārkus var izvēlēties ar dažādiem dizaina elementiem, tostarp rokturiem, gravējumiem un rotājumiem. Izvēlies dizainu, kas atbilst aizgājēja personībai un personīgajām vēlmēm, un kas ir piemērots izvēlētajai bēru ceremonijai. Katoļu bērēm paredzētie zārki pēc formas atgādina dimantu, kas galos nošķelts ar vienādiem sāniem. Plecu zonā tie parasti ir platāki un sašaurinās galvas un kāju virzienā. Pareizticīgo zārkiem pārsvarā izvēlas taisnstūra formu ar sašaurinājumu uz kājām. Musulmaņu zārkiem ir taisnstūra forma un ārpusē tas ir polsterēts ar zaļu audumu. Ebreju reliģijā ir pieņemts aizgājējus guldīt koka zārkos. Cilvēkam, kurš nav kādas konkrētas reliģiskās konfesijas pārstāvis, ir pieejami dažādi zārku modeļi un dizaina variācijas. Arī iekšējam polsterējumam pieejamas dažādas krāsas un materiāli, piemēram, satīns, samts, poliesters, viskoze un citi.

Zārka kvalitāte

Ir svarīgi, lai zārks ir kvalitatīvs un izturīgs. Izvēloties zārku, ņem vērā koka struktūru, drošumu un furnitūras stabilitāti. Zārkam ir jāsaglabājas labā stāvoklī ne tikai bēru ceremonijas un mirušā transportēšanas laikā, bet arī daudzus gadus pēc apbedīšanas.

Bērēm atvēlētais budžets

Mūsdienu apbedīšanas pakalpojumu tirgū ražotāji piedāvā plašu zārku klāstu dažādos cenu segmentos, kas paver plašas izvēles iespējas un ļauj salāgot vēlmes ar iespējām. Ja zini, ka finansiāli nevari atļauties nelaiķim sarūpēt elegantu zārku ar diviem vākiem, izvēlies to, kas ir kvalitatīvs, bet vizuāli atbilst nelaiķa personībai. Labākajā gadījumā gados vecākie un apdomīgākie šo izvēli jau būs veikuši tavā vietā, bet, ja tomēr zārka iegāde ir jāveic un ir nepieciešams padoms par zārkiem vai apbedīšanas pakalpojumiem, zini, ka vari vērsties pie “Karāls Plus”.

Uzņēmums strādā visu diennakti un ir sazvanāms pa bezmaksas telefona nr. 8000-70-44.

Lasīt tālāk
31.03.2021
Kas jāņem vērā, rīkojot bēres Covid-19 laikā
Kas jāņem vērā, rīkojot bēres Covid-19 laikā
Svarīgas izmaiņas Covid-19 laikā. Pavadīt tuvinieku vai draugu dzīves pēdējā gaitā drīkst tikai ierobežots skaits cilvēku. Šobrīd un līdz turpmākiem rīkojumiem ir spēkā noteikums, ka bēru ceremonijas drīkst notikt tikai ārpus telpām, un tajās (neskaitot pakalpojuma sniedzējus) drīkst piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēki no divām mājsaimniecībām, visiem jāvalkā sejas maskas un jāievēro 2 metru distance. Tas attiecas uz bēru ceremoniju kā iekštelpās, tā arī ārtelpās, proti, kapličā, baznīcā un kapsētā. Bēru mielasts ēdnīcā vai restorānā gan ir liegts.

Un kā rīkoties, ja aizgājējs bija inficēts ar Covid-19?

Īpaša piesardzība aizvien jāievēro, atvadoties no Covid-19 inficēta mirušā. Kopš pavasara Latvijā šos aizgājējus pirms iezārkošanas ievietoja plastmasas maisā un zārku bērēs atvērt nedrīkstēja. Tagad šādu noteikumu vairs nav. Miruša cilvēka ķermeni nedezinficē, bet, pirms transportēšanas uz pēcnāves aprūpes vietu, ja tas nepieciešams, ievieto speciālā maisā un dezinficē to no ārpuses.

Miruša cilvēka ķermeņa transportēšanai nav nepieciešams īpašs transporta aprīkojums vai transportlīdzeklis. To var veikt jebkurš apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs. Miruša cilvēka ķermeni drīkst apbedīt vai kremēt. Tāpat bēru laikā zārku drīkst atvērt, taču piederīgajiem jāievēro viena metra distance un mirušā cilvēka ķermenim pieskarties nedrīkst.

Personālam, kas nodrošina apbedīšanas vai kremēšanas procedūru, jālieto cimdi, bet pēc cimdu novilkšanas rokas jāmazgā ar ūdeni un ziepēm.

Lasīt tālāk
17.10.2020
Kāpēc cilvēku var pielīdzināt svecei?
Kāpēc cilvēku var pielīdzināt svecei?

Sveces ir tik brīnumainas, vilinošas un noslēpumainas – gluži kā cilvēki.

Tās spēj vienlaicīgi būt nepieciešamas, dodot gaismu un siltumu, bet tai pat laikā var būt bīstamas. Arī cilvēks ir tāds pats. Ar savu mīlestību tas var sasildīt un sniegt otram gaismu, bet ar naidu spēj iznīcināt. Un tieši tāpat kā svece, ar laiku cilvēks izdziest.

Sveces – cilvēka mūžs

Sveces tika radītas, lai dotu ne tikai gaismu, bet arī siltumu. Cilvēks piedzimst sirdī tīrs. Gluži kā spilgta liesmas gaisma mazs cilvēks, ienākot pasaulē, izgaismo visu apkārtni. Prieks, ko rada jaundzimušais, apspīd pat tumšākos kaktus. Bērna smiekli sasilda apkārtni kā nekas cits! Ar laiku bērns aug un jau no pirmā piedzimšanas brīža laiks viņa mūžā tiek atskaitīts. Tieši tāpat ir ar sveci – kopš tā tiek aizdegta, tā sāk pamazām izdegt. Ar laiku cilvēkbērns aug un spilgtā liesmiņa nonāk dažādos apstākļos.

Kādam liesmiņa deg koši un kvēli, citam tā tiek caurvējā un sprakšķ, vēl kādam tā mēdz nodzist pirms laika. Mēs nekad nezinām, kad nodzisīs mūsu liesmiņa, bet apzināmies, ka cilvēka mūžs gluži kā svece pamazām izdeg. Kad nodziest svecīte mūsos, to aizdedz par mums citi. Tieši šajos brīžos tas ir svētīgi un piepildīti. Sirdī ataust atmiņas, mīlestība vēl joprojām dzīvo mūsos, un sveces liesmiņa kā karsts pavediens savieno dzīvo un mirušo pasauli. Jo īpaši Svecīšu vakarā, kad, paši neapzinoties, ka dzīvojam gluži vai sveces dzīvi, ar to pieminam aizgājējus. Tas, vai šādā veidā mēs cenšamies saskatīt un sajust aizgājēja dvēseli, paliek katra paša ziņā un sajūtās, tomēr ja ne aizgājējam, tad paša sirdsmieram ir nepieciešams pieminēt, atcerēties un izdzīvot atmiņas no jauna un jauna.

Sāpju ceļš -caurvējš

Kopš ziņas par tuva cilvēka došanos viņsaulē, mūsu dzīvē ielaužas sāpe. Sāpe ir gluži kā caurvējš, ja ilgstoši stāv tajā, cilvēks var saslimt. Un gluži kā daudzas sveces caurvējā, visas liesmas tiek plandītas bērēs. Šī sāpe slāpē mūsu iekšējo sveces liesmiņu, tomēr, roku rokā tā ir jāpavada un jāatlaiž. Tas gan, protams, nenotiek uzreiz, tomēr jāsaprot, ka dzīves ceļš visiem ir viens, atšķiras tikai līkloči un krustojumi, tomēr visi ceļi dzīvē sākas vienādi un arī sasniedz vienu galamērķi. Īpaši par savu dzīvi aizdomājamies, pavadot klusumā un mierā cilvēku pa viņa pēdējo taku, kas noklāta ar egļu zariem. Un šis ir īstais sāpes atlaišanas brīdis. Sāpe gan kādu laiku mēģina pūst mūsu liesmiņu, tomēr nedrīkst tai paļauties, un labākais veids, kā to darīt, ir priecāties par skaistām atmiņām, nevis ieciklēties uz caurvēju.

Lasīt tālāk
18.09.2020
Kas jāzina katram, kas saskāries ar tuvinieka aiziešanu
Kas jāzina katram, kas saskāries ar tuvinieka aiziešanu

Apbedīšanas tradīcijas, kā arī izpratne par to, kā jāizturas tuvinieka nāves gadījumā, atšķiras dažādās kultūrās un pat vienas ģimenes ietvaros. Tomēr pastāv zināma etiķete un uzvedības protokols, kā izturēties bēru ceremonijā, kā arī saņemot ziņu par kāda pazīstama cilvēka, kolēģim vai draugam tuva cilvēku aiziešanu. Lai nesajustos neveikli, saņemot šādu ziņu vai piedaloties bēru ceremonijā, ir dažas vispārpieņemtas uzvedības normas, kuras ievērojot, būsiet cieņpilni izturējusies šajā situācijā.

Saņemot ziņu par aiziešanu

Tuvinieka zaudējums nav situācija, kuru kāds gaidītu. Tas vienmēr pārsteidz nesagatavotus. Zaudējot tuvu cilvēku, pienākas paziņot visiem, kurus mēs vēlamies redzēt bērēs. Saņemot šādu ziņu, savukārt ir pieņemts izteikt līdzjūtību. Nedomājiet, ka nedrīkst runāt ar tuviniekiem par aizgājēju. Tuvinieki bieži jūt lielu nepieciešamību ar kādu runāt un tikt skaidrībā par savām iekšējām sajūtām. Saruna viņiem palīdz pārciest saņemto emocionālo triecienu.

Ja esat tuvs draugs cilvēkam, kas piedzīvojis zaudējumu, esiet atbalsts! Zaudējuma brīdī palicējam ir grūti saglabāt mieru un domāt racionāli. Esiet klāt ne vien emocionāli, bet iespēju robežās, ievērojot diskrētumu, palīdziet ar bēru organizēšanu, atgādinot, kas jādara. Lai to spētu, katram jāiepazīstas ar to, kas šādos gadījumos ir jādara.

Kas jādara gadījumā, kad iestājusies tuvinieka nāve?

Ir jāzvana apbedīšanas birojam. Tā darbinieki varēs izstāstīt, kādi jautājumi kārtojami:

  • kāda dokumentācija nepieciešama;
  • kas jādara gadījumos, ja nāve iestājusies mājās, un kas — ja tas noticis slimnīcā;
  • kas jādara vēl citos gadījumos.

Bēru ceremonijas norise

Bēres, pirmkārt, ir privāts ģimenes notikums. Tuvinieki paziņo darba kolēģiem, vai tiks organizētas bēres plašākā cilvēku lokā vai tikai tuvinieku lokā. Ja pirms tam aizgājējs izteicis jebkādu vēlēšanos par savām bērēm, tad tas ir jāņem vērā un jāizpilda.

Ja bēru ceremonija ir oficiāla rakstura, tad aizgājēja radinieki stāv pa kreisi no viņa (skatoties no galvgaļa puses) un oficiālie pārstāvji – labajā pusē. Vainagu nolikšanas laikā drīkst nolasīt tekstu uz sēru lentas. Ja netiek teikta atvadu runa, tad pēc vainaga nolikšanas dažas sekundes jāuzkavējas pie kapa, izrādot cieņu aizgājējam ar klusuma brīdi un paklanīšanos (galvas mājienu) tuviniekiem, pēc tam aizejot.

Jāatceras, ka, lai kādas būtu jūsu puses paražas vai individuālā gaume, atvadu ceremonija tomēr pirmkārt ir domāta mirušā piemiņai, tādēļ jāņem vērā, ko būtu gribējis aizgājējs, nevis palicēji.
Lasīt tālāk
28.08.2020
Apbedīšanas tradīcijas Latvijā!
Apbedīšanas tradīcijas Latvijā!

Izvēlies tradicionālo apbedīšanu! Cilvēka dzīvei ir liela nozīme arī pēc nāves, vismaz iepriekš rakstījām par to, kas ezotēriskajā pasaules redzējumā notiek ar cilvēka dvēseli, nomirstot ķermenim. Šajā skatījumā cilvēka dzīvei un viņa ceļa izaugsmei lielu nozīmi piešķir karma. Šoreiz rakstā – par to, kā dzīvot labu un pilnvērtīgu dzīvi, lai nebūtu jābaidās no nāves.

Kas ir karma?

Cilvēks ne tikai veido sevi, savu prātu, raksturu, savas attiecības ar citiem cilvēkiem, bet viņa personīgā karma ir sastāvdaļa no viņa tautas un valsts karma. Lai saprastu cilvēciskās karmas būtību, nepieciešams izšķirt no karmas sarežģītā sastāva trīs dažādus spēkus, kuri veido cilvēka likteni: Doma – tas ir spēks, kurš veido cilvēka raksturu. Kādas domas, tāds pats cilvēks. Vēlēšanās un griba – parāda divas puses vienam spēkam. Tās savieno cilvēka vēlmi ar priekšmetu un novirza tur, kur vēlēšanos var piepildīt. Rīcība – ja cilvēka rīcība nes citiem labklājību un laimi, tas atsauksies ar laimi arī pašam cilvēkam. Ja rīcība nes nelaimi un ciešanas citiem cilvēkiem, tad atpakaļ saņems tādas pašas ciešanas ne vairāk, ne mazāk.

Kā veidojas karmas likums?

Katra cilvēka uzdevums, kurš uzsācis garīgā ceļa izaugsmi, ir saprast šo spēku būtību, no kā veidojas karmas likums. Kad mēs sakām saprast savu sūtību, tad mēs kļūstam par likteņa veidotājiem. Pirmkārt jau svarīga ir pati doma – vairāk par visu kļūt sava likteņa veidotājam, jo tā cilvēks iegūst iespēju garīgā sfērā. Lai to spētu, ir jāapzinās sava vājākā puse. Jūs to zināt, bet gribat no šīs vājās puses atbrīvoties. Piemēram, Jums pietrūkst paškontrole. Pamēģiniet katru dienu par to piedomāt! Domās piespiediet sevi noturēt paškontroli. Drīzumā Jūs ievērosiet, kad spēja sevi savaldīt sāks parādīties situācijās, kad Jūs no sevis to iepriekš nemaz negaidītu. Paškontrole būs kļuvusi par Jūsu rakstura iezīmi. Bet nevajag aizmirst, ka raksturs arī ir Jūsu liktenis. Tas ir svarīgākais nosacījums cilvēciskai laimei uz zemes.

Izrietošais karmas likums ir ļoti vienkāršs: Mūsu domas darbojas uz mums pašiem, veido mūsu garīgo un morālo raksturu. Iespaidojot citus, mūsu domas sasien karmiskās saites, ar kuriem cilvēkiem mēs būsim saistīti nākošajās iemiesošanās un nākošajās dzīvēs. Un tomēr... Atvadas arī no tiem, kas nodzīvojuši tiešām pilnvērtīgu dzīvi, var būt grūtas, un pēc jebkura cilvēka aiziešanas mūžībā palicējiem nepieciešams laiks to emocionāli pārdzīvot.

Apbedīšanas birojs “Karāls” tikmēr nodrošinās skaistas atvadas un pienācīgu bēru ceremoniju.

Lasīt tālāk
20.08.2020
Kā smelties spēku no savas dzimtas?
Kā smelties spēku no savas dzimtas?

Vai esi aizdomājies, ka katrs no mums ir saistīts ar savu dzimtu, senčiem? Mūsdienās cilvēki ne vienmēr apzinās, kāds spēks slēpjas dzimtā un enerģētiskajā saitē ar mūsu senčiem.

Mūsu DNS ir vesela banka, informācijas krātuve. Tas satur sevī mūsu sievišķā un vīrišķā sākuma vēsturi. Tās ir mūsu saknes, kas mūs baro un dod atbalstu. Kad mēs piedzimstam, mēs nokļūstam ģimenē. Mēs nokļūstam lielā, milzīgā dzimtas sistēmā. Dzimtas sistēma ir viena kopīga un vesela apziņa. Bet tās, ja mēs iedomājamies, ir miljoniem. Un šī vienotā apziņa atklāj mums ļoti daudz iespējas. Šeit mēs varam iezīmēt prasmes, zināšanas, talantus. Dzimta, tā ir mūsu spēks, mūsu zināšanas par ģimeni un par mūsu zemes mantojumu. Atmet neapmierinātību un pretenzijas pret senčiem! Ģimenes un dzimtes kopaina satur ne tikai labo, bet arī grūtības, bēdas, nelaimes gadījumus, nāvi, badu un karus. Ieguldījums dzimtā sākas ar pateicību vecākiem, visiem senčiem.

Pat, ja pateikt ko labu ir grūti, atceries, ka nav svarīgi, kā ir rīkojies Tavs tēvs vai māte. Tu esi ieradies šajā dzimtā un Tu sev esi izvēlējies pašus labākos vecākus. Dari visu caur pateicību un mīlestību! Noņem no sevis pretenzijas, neapmierinātību! Tikai pēc harmoniskām attiecībām ar vecākiem, cilvēks sāk mainīt savu likteni. Mēs visi esam savstarpēji saistīti. Ir noteikti jāizzina sava dzimta. Tas dod spēku un papildus resursus. Mēs nokļūstam šajā vai citā dzimtā, jo varam izmantot tās spēku, atbalstu un svētību.

Labākā dāvana… mirušiem.

Jebkurš atbalsts mūsu radiniekiem, dzimtai ir mūsu garīgā izaugsme. Mēs esam enerģētiski saistīti ar tiem, kuri ir aizgājuši agrāk. Viņi no mums var saņemt atbalstu, ja dzīvojam harmonijā, lūdzamies par viņiem, pētām un izzinām mūsu senčus, dzīvojam ar mīlestību tā vietā, lai dzīvotu izmisumu, dusmām un skaudību. Reiz kādam vecam mūkam jautāja, kā viņam izdodas būt laimīgam un priecīgam vienmēr. Uz ko viņš atbildēja: “Es zinu, ka mēs paši izvēlamies elli vai paradīzi, būt nelaimīgam vai laimīgam. Katru reizi, kad es pieeju pie spoguļa, es sev pajautāju, ko es šodien izvēlos – būt ellē vai paradīzē? Kāds es šodien būšu – jautrs, dzīvespriecīgs vai sapīcis? “Es izvēlos paradīzi!”” Mīliet cits citu.

Izziniet savu Dzimtu, lūdzieties par mirušiem, izvēlieties paradīzi!

Lasīt tālāk
06.12.2019
Bēru mielastu organizēšana
Bēru mielastu organizēšana
Mēs piedāvājam bēru mielastu organizēšanu Jūsu viesiem, kuri ir atnākuši lai atbalstīt Jūs šajā grūtājā mirklī. Atvadu mielasts, tā nav pavadīšana pēdējā ceļā- tā ir sanākšana tuvāko cilvēku lokā, lai godinātu gaišo piemiņu par mirušo. Atvadu mielastam piedāvājam banketa zāles "Gaujas Lukss". Zāles ir domāti 20, 80 vai 100 cilvēkiem. Ja pasūtāt banketu, tad nav jāmaksa zāles īri. Kā arī organizēsim bezmaksas transportu no kapiem līdz zālei.
Lasīt tālāk